Účtovná a poradenská kancelária

Účtovná a poradenská kancelária, spol. s r.o. poskytuje účtovnícke služby už od roku 1991. Dlhodobé skúsenosti ju predurčujú na poskytovanie komplexných služieb od poradenstva cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy až po spracovanie daňových priznaní.

Vďaka kvalitnej a precíznej práci má v súčasnosti firma viac ako 150 spokojných klientov, o ktorých sa stará tím 17-ich špecialistov:

Špecialisti na účtovníctvo

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podkladov a evidencia k DPH i k cestnej dani
  • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi

>> viac o vedení účtovníctva

… a mzdovú agendu

  • výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad
  • príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

>> viac o spracovaní miezd