robime uctovnictvo

vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva
podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí

Comments are closed.