Mzdy

Mzdová agenda

Poskytujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy:

  • výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie hlásení pre poiťovne a daňový úrad
  • príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotního poistenia
  • príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickém forme
  • spracovanie potrebných potvrdení

Odmena za služby
Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov. Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v bežnom roku.

Ručenie
V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené ako spoločnosť. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech. Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt. Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby