O nás

Účtovná a poradenská kancelária

Účtovnícka firma Účtovná a poradenská kancelária s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1991. Dlhodobé skúsenosti vytvorili podmienky pre poskytovanie komplexných služieb od poradenstva cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy až po spracovanie daňových priznaní.

Vďaka kvalitnej a odbornej práci má v súčasnosti firma viac ako 150 spokojných klientov. Patria medzi nich domáce aj zahraničné spoločnosti, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby so živnostenským oprávnením. O našich zákazníkov sa stará stabilný sedemnásťčlenný team špecializovaných pracovníkov.

Hlavne spokojnosť našich zákazníkov zabezpečuje dobré referencie a tak aj neustály rast firmy!

Filozofia poskytovania služieb
Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien alebo reportingom materským spoločnostiam.

Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená.

Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Kladieme dôraz na mesačný reporting, ktorý je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka a našich doporučení. Prehľad poskytujeme podľa jednotlivých stredísk, zákaziek alebo produktov.

Pre zahraničných klientov vieme prispôsobiť reporting podľa požiadavky na jazyk. Takisto poskytuje reporting podľa európskych účtovných štandardov.