robime mzdy

Poskytujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy:

výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov
spracovanie a zasielanie hlásení pre poiťovne a daňový úrad
príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
spracovanie ročného zúčtovania zdravotního poistenia
príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickém forme
spracovanie potrebných potvrdení

Comments are closed.