Výpočet mzdy po novom

Mesačná mzda s uplatnenou nezdaniteľnou čiastkou zamestnanec a dohodár:
Hrubá mzda: Celkové náklady zamestnávateľa:   Čistá mzda:

Mesačná mzda bez nezdaniteľnej čiastky zamestnanec a dohodár:

Hrubá mzda: Celkové náklady zamestnávateľa:   Čistá mzda:

Študent a invalidný dôchodca (bez uplatnenia nezdaniteľnej čiastky):

Hrubá mzda: Celkové náklady zamestnávateľa:   Čistá mzda:

Starobný dôchodca:

Hrubá mzda: Celkové náklady zamestnávateľa:   Čistá mzda:

* Poznámky:
Študent do 18 rokov a príjem do 66 EUR mesačne neplatí odvody.