Účtovníctvo

Účtovná a poradenská kancelária, s.r.o. sa špecializuje na:

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
  • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
  • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
  • zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva
  • podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie.
Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Zastupovanie v daňovom konaní
V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.

Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty
Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.